top of page
SAMENWONEN anker
samenwonen

Ga je samenwonen zonder iets te regelen? Het klinkt misschien gek maar volgens de wet en de belastingdienst ben je daarmee nog geen officiële partners van elkaar. Dus je bent niet zomaar fiscaal partner voor de Inkomstenbelasting. Je komt niet in aanmerking voor partnerpensioen. Voor de belastingdienst en de pensioenverzekeraars is een notariële samenlevingsovereenkomst nodig. Het is ook mogelijk om te bepalen dat gemeenschappelijke bezittingen bij overlijden naar de langstlevende gaan. Maar let op, je bent geen erfgenaam van elkaar. Hiervoor moet een testament worden gemaakt. En je kunt ook afspraken maken over de wijze waarop jullie financieel met elkaar zullen omgaan.

trouwen anker
TROUWEN &
GEREGISTREERD
PARTNERSCHAP

Lees hier de online brochure

Trouwen heeft de nodige juridische gevolgen en het is verstandig om voor het huwelijk hierover advies in te winnen. Te meer omdat er vanaf 1 januari 2018 nieuwe regels gelden. Trouwt u dit jaar of gaat u een geregistreerde partnerschap aan, dan ontstaat er een zogenaamde beperkte gemeenschap van goederen. Wat houdt dat nu precies is? 

Vermogen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd, is van jullie samen. Bezittingen en schulden voor het huwelijk of geregistreerde partnerschap, blijven privé en vallen niet in de gezamenlijke boedel.  Erfenissen en schenkingen blijven persoonlijk bezit, of ze nu voor of tijdens het huwelijke of geregistreerd partnerschap zijn verkregen.

Wel blijven partners, net zoals onder het oud recht, beide aansprakelijk voor schulden die ontstaan tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Wie dus vanaf 1 januari 2018 trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, doet er verstandig aan om vooraf met zijn of haar partner goede afspraken te maken en vast te laten leggen van wie welke bezittingen zijn. Huwelijksvoorwaarden blijven raadzaam, vooral als de partners bezittingen en schulden gescheiden willen houden.

Het hebben van een onderneming of het willen starten van een onderneming is een goede reden om huwelijksvoorwaarden te maken. Hierdoor wordt de andere echtgenoot beschermd tegen het ondernemersrisico, zoals schulden, aansprakelijkheid en faillissement. Anderzijds wordt de onderneming beschermd tegen echtscheiding. De andere echtgenoot kan dan geen aanspraak maken op het ondernemingsvermogen. Ook bij een tweede huwelijk kan het raadzaam zijn om huwelijksvoorwaarden te maken.

Tussen een huwelijk en een geregistreerd partnerschap zit weinig verschil. Veel mensen kiezen bewust voor een geregistreerd partnerschap omdat ze niet willen trouwen maar wel hun zaken goed willen regelen en vastleggen. Niet alle landen erkennen een geregistreerd partnerschap. Een huwelijk daarentegen wel.

Het is ook mogelijk om tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap voorwaarden notarieel op te maken, maar dat is duurder dan vooraf regelen.

Wil je meer weten over dit onderwerp maak dan een vrijblijvende afspraak met Mols Notariaat. Uw notarishuis in de gemeente Leudal.

scheiden anker
SCHEIDEN

Je gaat uit elkaar en er komt veel op je af. Als samenwoners kun je zonder een juridische procedure uit elkaar gaan. Gehuwden moeten een verzoek indienen bij de rechter. Zij kunnen hun afspraken vastleggen in een notarieel echtscheidingsconvenant. Maar in beide gevallen zijn er andere zaken die goed geregeld moeten worden. Zijn er kinderen, dan zal je een ouderschapsplan moeten opmaken en afspraken moeten maken over kinderalimentatie. Deze afspraken kun je in een notariële akte vastleggen. Dat maakt dat de afspraken makkelijk afdwingbaar zijn.

Hebben jullie een gezamenlijke koopwoning en moet deze worden verdeeld, dan heb je een akte van verdeling nodig. De akte zorgt dat de woning op één naam komt te staan en ook de hypotheek. Hierdoor is degene die de woning verlaat niet meer aansprakelijk voor de hypotheekschuld. Denk ook aan zaken zoals polissen uit levensverzekeringen, pensioenen en niet te vergeten testamenten. Je situatie is namelijk door het uit elkaar gaan veranderd. Meer informatie nodig, maak dan een vrijblijvende afspraak met Mols Notariaat. Uw notarishuis in de gemeente Leudal.

huis hypotheek anker
HUIS EN HYPOTHEEK

Een huis kopen en een financiering daarvoor regelen zijn belangrijke beslissingen die je waarschijnlijk maar een paar keer in je leven hoeft te nemen. Zeker als het je eerste woning betreft komt er veel op je af. Je wilt dat alles goed wordt geregeld. Mols Notariaat staat voor servicegerichte dienstverlening en zorgt dat het hele proces zo soepel mogelijk voor je verloopt.

Had je graag nog voor de ondertekening van de koopovereenkomst een objectief advies? Kom geheel vrijblijvend langs en wij nemen de tijd om jouw vragen te beantwoorden en uitleg te geven. Heb je geen makelaar dan kan Mols Notariaat ook de koopovereenkomst opmaken.

Ben je zelf verkoper en heb je ook vragen? Ook dan kun je terecht bij Mols Notariaat. Uw notarishuis in de gemeente Leudal.

LEVENS testament anker
LEVENSTESTAMENT

Wie behartigt jouw belangen als je dit zelf niet meer kunt? Je hebt er vast wel eens over nagedacht. Wat gebeurt er wanneer ik een zwaar ongeluk krijg of ernstig ziek wordt of ga dementeren? Wie neemt dan de nodige beslissingen voor mij, ook op medisch gebied. Je kunt hiervoor een levenstestament opmaken. Dit is een notariële akte. Daarin wijs je één of meerdere personen aan die je onvoorwaardelijk kunt vertrouwen. Je geeft je volmacht om je vermogen te beheren met uitgebreide instructies over de wijze waarop dit dient te gebeuren. Het is goed om te weten dat bij sommige banken een gegeven bankvolmacht vervalt indien sprake is van wilsonbekwaamheid zoals bijvoorbeeld dementie. Op medisch gebied kun je ook een 'niet-behandelverklaring' opstellen waarin je aangeeft onder welke omstandigheden jij vindt dat het leven geen zin meer heeft of voltooid is. Een levenstestament wordt ook wel een algehele volmacht genoemd. Het speelt tijdens het leven en de akte wordt ingeschreven in het centraal levenstestamentenregister en kan daar worden geraadpleegd door andere notarissen.

testament anker
TESTAMENT

Welk verschil maakt het hebben van een testament of niet? Kom je te overlijden zonder testament dan bepaalt de wet wie jouw erfgenamen zijn. Wil je zelf bepalen wie van jou erft of wie niet, dan kun je dit in een testament bepalen. Maar vaak is dit bijzaak. Het testament kan ook gebruikt worden om ervoor te zorgen dat de fiscale gevolgen bij overlijden zo voordelig mogelijk blijven. Ben je ondernemer dan kun je bij testament zorgen voor de continuïteit van je onderneming. En natuurlijk is er veel meer te regelen in het testament, denk aan voogdij voor de kinderen of fiscale regelingen voor de kleinkinderen. Maak een vrijblijvende afspraak om jouw wensen te bespreken of je bestaande testament te toetsen aan jouw huidige situatie. Je zult merken dat het rust geeft als het goed geregeld is.

ESTATE PLANNING anker
ESTATE PLANNING

Estate planning heeft altijd een fiscale reden. Zorgen dat vermogen van de ene generatie over gaat op de andere generatie met zo min mogelijk fiscaal verlies. Een testament maakt deel uit van estate planning en ook een goed schenkingsplan.

Mols Notariaat kijkt naar de mogelijkheden die op jouw situatie van toepassing zijn. Uitgangspunt is dat iedere situatie uniek is.

ERFENIS

Als iemand die je liefhebt komt te overlijden dan overheerst verdriet. De eerste dagen worden overheerst door werkzaamheden rondom de uitvaart. Maar niet lang daarna begint de administratieve rompslomp. Vaak heb je een verklaring van erfrecht nodig om aan te tonen dat je erfgenaam bent zodat je over de banktegoeden kunt beschikken. Maak een afspraak met Mols Notariaat en wij informeren je over de afgifte van de verklaring, over het testament – voorzover gemaakt – en ook over de verschillende manieren om een nalatenschap te aanvaarden. Daarnaast nog de fiscale mogelijkheden om het vermogen zo gunstig mogelijk te laten vererven. Een uitgebreid gesprek omdat zaken met elkaar verweven zijn.

Bent u dan zelf niet in staat om de afwikkeling van de nalatenschap op te pakken, dan kan Mols Notariaat dit voor u in goede banen leiden.

erfenis anker
bottom of page