top of page
onderneming starten anker
familie brijven anker
ONDERNEMING STARTEN ONDERNEMINGSVORM EN SAMENWERKING

Als je een eigen onderneming start, moet er veel geregeld worden. Niet alleen een goed plan is belangrijk, maar belangrijk is ook dat je een ondernemingsvorm kiest die bij je past. Ondernemen brengt risico's met zich mee, met name financiële risico's. In welke mate je aansprakelijk bent voor de schulden van de onderneming, hangt onder andere af van de ondernemingsvorm die je kiest. Naast de mogelijke financiële risico's spelen meer aspecten een rol voor de juiste ondernemingsvorm. Wat is bijvoorbeeld fiscaal het handigst en hoe bespaar je op belastingen? Begin je alleen of met een zakenpartner? Ben je getrouwd en hoe is je privé vermogen samengesteld?

Of ga je een samenwerking aan met een andere ondernemer en in welke juridische vorm moet die samenwerking worden gegoten? Wat zijn de fiscale verschillen? Wordt het een VOF (vennootschap onder firma), een CV (commanditaire vennootschap) of een maatschap? Maak een geheel vrijblijvende afspraak en Mols Notariaat gemeente Leudal zet alles voor u op een rij.

FAMILIEBEDRIJVEN EN HET FAMILIESTATUUT

Met tenminste 260.000 familiebedrijven in Nederland kun je gerust stellen dat familiebedrijven de ruggengraat vormen van de Nederlandse economie. De onderlinge familierelaties en knowhow van verschillende generaties vormen de kracht van het bedrijf. En daarom is het belangrijk ook bij deze vorm van samenwerking afspraken schriftelijk vast te leggen. Want ruzie komt in de beste families voor. Afspraken vastleggen is niet alleen van belang ter voorkoming van problemen maar ook ter vastlegging van de kernwaarden en de richting die voor een familie(bedrijf) van essentieel belang zijn en in feite de ziel van het bedrijf weerspiegelen. Uitvoerige vastlegging van deze kernwaarden in een zogeheten familiestatuut is steeds meer gebruikelijk en Mols Notariaat kan voor u hierin een belangrijke rol spelen.

En niet te vergeten de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten die de laatste jaren fors zijn versoepeld.

Mols Notariaat adviseert deskundig en weloverwogen zodat men jaren later nog kan zeggen: met en binnen deze familie is het goed handelen.

oprichting bv anker
OPRICHTING VAN EEN BV

Een besloten vennootschap (BV) is een rechtspersoon die zelfstandig deelneemt aan het rechtsverkeer. De aandeelhouders zijn ‘eigenaar’ van de BV en de vertegenwoordiging ligt bij het bestuur. Bestuurders zijn niet hoofdelijk aansprakelijk zolang sprake is van behoorlijk bestuur. De aandeelhouders kunnen niet meer verliezen dan ze in de BV hebben gestoken of hebben toegezegd in de BV in te brengen. Voor de oprichting van een BV is een notariële akte nodig. De BV geeft vervolgens aandelen uit. Deze uit te geven aandelen moeten worden volgestort in geld of in natura (bijvoorbeeld inbreng van een bestaande onderneming).

 

Mols Notariaat regelt dit graag voor u en zorgt voor de verplichte inschrijving van uw BV in het handelsregister. Mols Notariaat kan u nog verder adviseren door na te denken over de verhoudingen binnen de BV. Niet alleen van belang zijn de verhoudingen tussen aandeelhouders, maar ook die tussen aandeelhouders en het bestuur en/of de raad van commissarissen.

Bent u een jonge ondernemer en wilt u een BV oprichten? Informeer naar onze aantrekkelijke tarief voor deze dienstverlening.

aandelen overdragen anker
AANDELEN OVERDRAGEN

Een besloten vennootschap (BV) is een rechtspersoon die zelfstandig deelneemt aan het rechtsverkeer. De aandeelhouders zijn ‘eigenaar’ van de BV en de vertegenwoordiging ligt bij het bestuur. Bestuurders zijn niet hoofdelijk aansprakelijk zolang sprake is van behoorlijk bestuur. De aandeelhouders kunnen niet meer verliezen dan ze in de BV hebben gestoken of hebben toegezegd in de BV in te brengen. Voor de oprichting van een BV is een notariële akte nodig. De BV geeft vervolgens aandelen uit. Deze uit te geven aandelen moeten worden volgestort in geld of in natura (bijvoorbeeld inbreng van een bestaande onderneming).

fusie en splitsing anker
FUSIE EN SPLISTING

De wet bevat vrij veel voorschriften voor fusie en nog meer voor splitsing. Zo lijkt iets soms met één fusie of splitsing op te lossen, maar geeft de wet daar geen ruimte voor. Het is dus van groot belang om een bepaalde wens omtrent fusie of splitsing tijdig met ons te bespreken.

stickting anker
STICHTING:
OPRICHTING EN STATUTEN

Het doel van een stichting is meestal ideëel. De naam, de plaats van vestiging, het doel, de wijze waarop bestuurders worden benoemd en ontslagen en de bestemming van het overschot na ontbinding van de stichting dient te blijken uit de statuten van de stichting. De statuten maken deel uit van de akte van oprichting van de stichting. De oprichting moet plaatsvinden via de notaris. Een stichting mag geen leden hebben en heeft meestal alleen een bestuur. De notaris zorgt voor de verplichte inschrijving van de stichting in het handelsregister. Bestuursleden zijn niet hoofdelijk aansprakelijk zolang sprake is van behoorlijk bestuur.

vereniging anker
VERENIGING:
OPRICHTING EN BESTUUR

De vereniging mag niet als doel hebben het maken van winst ter verdeling onder de leden. De vereniging kan mondeling of onderhands worden opgericht (de informele vereniging) of via de notaris (een vereniging met volledige rechtspersoonlijkheid). Het hoogste orgaan van de vereniging is de algemene ledenvergadering. Het bestuur is het uitvoerende orgaan van de vereniging en wordt gecontroleerd door de algemene vergadering. De informele vereniging kan geen onroerende zaken verkrijgen en kan geen erfgenaam zijn en bovendien zijn de bestuurders naast de vereniging hoofdelijk aansprakelijk.

Na oprichting van de vereniging via de notaris zorgt de notaris voor inschrijving van de vereniging in het handelsregister. In dit geval zijn

bestuursleden niet hoofdelijk aansprakelijk zolang sprake is van behoorlijk bestuur.

De wet geeft een aantal minimum vereisten waaraan de statuten van een vereniging moeten voldoen, zoals naam, plaats van vestiging, doel en wijze van benoemen en ontslaan van de bestuursleden.

ondernemers volmacht anker
ONDERNEMERSVOLMACHT (LEVENSTESTAMENT)

 

Als ondernemer ben je de spin in het web, onmisbaar. Dus wat gebeurt er als je tijdelijk wegvalt door ziekte of een ongeluk? Wie zorgt voor de continuïteit van je onderneming? Met een ondernemersvolmacht geef je volmacht aan één of meer personen (die je vertrouwt) en die verstand van zaken hebben. Zij kunnen hiermee jouw onderneming voortzetten op de wijze zoals jij dat hebt bepaald in jouw ondernemersvolmacht. De volmacht omvat alle handelingen die nodig zijn om de onderneming draaiend te houden. Je kunt bijvoorbeeld ook regelen dat de gevolmachtigden bepaalde handelingen zelfstandig mogen verrichten, maar dat zij voor ingrijpende beslissingen met z’n tweeën moeten handelen.

De ondernemersvolmacht wordt ook wel een levenstestament genoemd en door tussenkomst van de notaris is het voor iedereen duidelijk dat de volmacht is opgesteld door een ondernemer die wist wat hij deed. De notaris mag namelijk de volmacht niet laten tekenen als hij ziet dat de volmachtgever niet wilsbekwaam is. De ondernemersvolmacht wordt ingeschreven in het Centraal Levenstestamenten Register. Hierin wordt bijgehouden wie een volmacht/levenstestament heeft opgesteld en bij welke notaris.

Er is veel mogelijk en Mols Notariaat adviseert jou graag hierover in een geheel vrijblijvende afspraak.

commercieel vastgoed anker
COMMERCIEEL VASTGOED

We spreken van commercieel vastgoed wanneer het gaat om economische bedrijvigheid in relatie tot vastgoed. Dat kan dus gaan om kantoren, winkelpanden, maar ook om vakantiewoningen die worden aangekocht om vervolgens  verhuurd te worden. Ook nieuwbouw die verhuurd of verkocht gaat worden valt onder het begrip commercieel vastgoed, net zoals de ontwikkeling van een vastgoedproject.

Mols Notariaat ziet gunstige ontwikkelingen op het terrein van het commercieel vastgoed mede ten gevolge van het aantrekken  van de economie. Er staan veel panden leeg en de kopersmarkt is daarom gunstig. Nieuwbouw begint ook weer aantrekkelijk te worden temeer nu de overheid van oordeel is dat het zaak is dat het evenwicht op de huurdersmarkt engiszins hersteld moet worden.

Er is vanwege de lage rentestand bij particulieren ook een sterke neiging om (vakantie)woningen en appartementen aan te kopen omdat die meer rendement opleveren dan geld op de bank wegzetten.

Het is daarbij wel oppassen geblazen. Men verwerft niet alleen rechten maar er komt ook een aantal plichten mee en het is goed om daarover de juiste voorlichting te ontvangen. Mols Notariaat is u graag van dienst. Even bellen voor een afspraak alvorens het avontuur aan te gaan.

bottom of page