top of page

DE NOTARIS ALS STRUIKROVER


De Notaris als struikrover.

Zo was het notariaat recent in het nieuws. Sommige notarissen hadden klanten kosten in rekening gebracht die er niet waren. Het ging daarbij om kosten voor inschrijving in het kadaster. Inschrijvingen waren goedkoper dan door de notaris in rekening gebracht. En doorhalen van hypotheken kost geld per doorhaling, maar sommige notarissen verzamelden een aantal doorhalingen en hoefden dan maar een keer de kosten te betalen. Maar de klanten kregen wel allemaal stuk voor stuk de kosten in rekening gebracht. En zo spaarde de notaris kosten uit maar de klant niet.

De notaris stak vervolgens de opbrengst in eigen zak. Wat aan kosten was berekend werd zo inkomen. Enkele gedupeerden dienden tegen hun notaris een klacht in en ze werden in het gelijk gesteld.

Hun klacht was gegrond want de notaris had de kosten die hij niet had gemaakt en ook niet hoefde te maken, niet in rekening mogen brengen. De notaris kwam er zonder sanctie van af, want zo oordeelde de rechter, het was binnen het notariaat een veel voorkomende gang van zaken.

Eigenlijk was het binnen het notariaat gebruikelijk.

Dat is een ferme uitspraak van een college dat zich kennelijk niet laat leiden door de feiten. Hoezo gebruikelijk? Er zijn veel kantoren die hun klanten een eerlijke en transparante nota sturen en die geen kosten in rekening brengen die er niet zijn. Veel notarissen houden zich niet bezig met deze vorm van onrechtmatige verrijking. Het is in feite oplichting en dus strafbaar.

De beroepsorganisatie is ook niet blij met deze uitspraak.

Maar wat zien we? Een van de leden van het tuchtcollege is zelf ook notaris en bij hem was het inderdaad gebruikelijk om zo te handelen.

Dan wordt het wel erg lastig om iemand anders de maat te nemen!

Maar wat hier had moeten gebeuren is dat deze notaris niet als tuchtrechter aan de behandeling van de zaak had mogen deelnemen.

Nu heeft hij ook langs die weg het blazoen van het notariaat geschonden. Het lijkt erop dat de zaak is afgedaan en de commotie langzaam wegebt.

Maar zou het de notarissen die het betreft niet sieren wanneer zij, zonder daarop te worden aangesproken, uit zichzelf de te veel in rekening gebrachte kosten aan de gedupeerden terugbetalen?

Het is even wat uitzoekwerk maar de notaris bekleedt een nobel ambt en noblesse oblige!

Wellicht dat de beroepsorganisatie wat druk kan uitoefenen want het is eigenlijk heel erg ongehoord. Gelukkig krijgt u bij ons eerlijke nota’s en waar wij op kosten bezuinigen, komt dat voordeel u toe.

Recent Posts

Archive

Follow Us

  • Grey Facebook Icon
  • Grey LinkedIn Icon
bottom of page