top of page

HANDEL IN ERFENISSEN


Handel in erfenissen.

Nalatenschappen ontstaan eenvoudig doordat mensen bij overlijden een vermogen achterlaten dat ze nu eenmaal niet kunnen meenemen.

Dat vermogen, dat verschillende vormen kan aannemen, moet wel op de juiste plek terechtkomen. Dat kan al tijdens het leven geregeld worden en de notaris is dan een van de instanties bij wie je dan terecht kunt. Eigenlijk is de notaris de instantie bij uitstek om zaken met betrekking tot de nalatenschap te regelen.

De notaris is er niet alleen voor opgeleid, hij heeft ook als overheidsdienaar de taak om bij het regelen van de nalatenschap objectief alle in aanmerking komende belangen aan de orde te stellen en mee te nemen in de advisering over en het opstellen van de documenten die voor het zekerstellen van de

nalatenschap nodig zijn.

De notaris heeft bovendien en zelfs als enige de mogelijkheid om testamenten waarin de nalatenschap geleregeld wordt, in te schrijven in het landelijk register van testamenten waardoor bij overlijden elke notaris kan zien dat er een testament is en hoe dat testament luidt.

Dat is een garantie dat de laatste wilsverklaring ook daadwerkelijk volgens de

wens van de overledene wordt uitgevoerd.

Inmiddels worden burgers belaagd met reclame over erfenissen, nalatenschappen, samenlevingstestamenten en wat dies meer zij.

Dat zijn producten die door derden geleverd worden en die worden aangeboden tegen een bepaald tarief. Velen gaan met deze aanbieders,

colporteurs in notariële producten, in zee maar realiseren zich daarbij niet dat wanneer men het echt goed geregeld wilt hebben, dus inclusief inschrijving in het testamentenregister, dat men dan uiteindelijk toch bij de notaris terecht moet. Dat betekent dan dat je aan twee instanties moet betalen voor een vergelijkbare service. De colporteur stuurt een rekening en de notaris leeft ook

niet van de wind.

Daarom is het zaak vanaf het allereerste moment dat er aan een testament

wordt gedacht contact te leggen met de notaris. Deze kan tegen een aantrekkelijk tarief alle zaken rondom nalatenschap regelen.

Alles in een hand voor een prijs.

De handelaren in nalatenschappen komen aan de deur zoals vroeger de handelaar in verzekeringen of de scharenslijper. Burgers voelen zich vaak overvallen, want wie is er nu op bedacht dat niet de melkboer maar een vlot pratende vertegenwoordiger van een handel in nalatenschappen voor de deur staat? Wanneer men dan vervolgens ook nog wordt verleid om een handtekening te zetten, ontstaat al snel het beeld dat men aan de overeenkomst vastzit. Dat men nu er eenmaal voor getekend is niet meer terug kan. Maar dat is niet juist, ook niet als het zo door de vertegenwoordiger wordt gezegd.

Wie iets aan de deur koopt of van iemand die langs de deur gaat, die heeft een periode waarbinnen hij alsnog er van af kan. Die periode bedraagt acht dagen.

Als je er spijt van hebt of het niet meer helemaal vertrouwt of gewoon er achter bent gekomen dat je toch maar beter gewoon naar de notaris moet gaan, dan kun je de overeenkomst ontbinden door die op te zeggen.

Doe dat door middel van een aangetekende brief met bericht van ontvangst

of bel de notaris, want die kan dat ook voor je doen.

Die regelt dan ook je nalatenschap, zoals het hoort en tegen een betaalbaar tarief.

Daar krijg je waar voor je geld.

Recent Posts

Archive

Follow Us

  • Grey Facebook Icon
  • Grey LinkedIn Icon
bottom of page