top of page

DE EUROPESE HYPOTHEEKRICHTLIJN

DE EUROPESE HYPOTHEEKRICHTLIJN

Europa bemoeit zich volgens sommige burgers te veel met nationale zaken en Brussel zou wat minder naar zich toe moeten halen. Die in de samenleving veel gehoorde klacht gaat er te vaak aan voorbij dat Brussel ook een belangrijke rol kan spelen bij de bescherming van burgers in hun hoedanigheid als consument. Brussel heeft een Richtlijn uitgevaardigd die voor alle lidstaten van de Europese Unie bindend is en die gaat over de versteviging van de positie van de burger als consument, als afnemer van hypotheken. De recent achter ons liggende financiële crisis heeft toch wel aangetoond dat ook op het gebied van hypotheken er nog wel het een en ander kan worden verbeterd om de burger tegen al te gretige banken en hypotheekbemiddelaars te beschermen. Hoeveel burgers, en niet alleen in ons land maar in heel Europa hebben niet de lasten ondervonden van te hoge hypotheken, van onvolledige voorlichting, van onder water geraakte woningen en van gedwongen verkopen met soms torenhoge restschulden?

Dat moeten we in de toekomst toch niet meer willen.

De hypotheekmarkt, de markt van het verstrekken van kredieten is niet steeds eenvoudig te doorgronden voor de doorsnee burger en daarom heeft Brussel in de richtlijn onder meer bepaald dat kredietverstrekkers en bemiddelaars de burger beter en deskundiger moeten voorlichten. Dat is een wettelijke verplichting en die kan worden nageleefd doordat er binnen Europa een formulier is ontwikkeld waarop de meest relevante informatie wordt opgenomen. Dat is van belang zodat de burger een weloverwogen beslissing kan nemen, maar het is ook van belang zodat diezelfde burger een vergelijking kan maken met andere aanbieders die op dezelfde wijze vergelijkbare informatie moeten verstrekken. Dat vereenvoudigt het maken van een vergelijking en bevordert een weloverwogen keuze van de consument. Er wordt door de nationale overheid ook sterker toezicht gehouden op de kredietverstrekkers zodat deze meer nog dan voorheen voldoen aan de eisen die in wet- en regelgeving worden gesteld.

Er zijn ook kwaliteitseisen gesteld, bijvoorbeeld aan de taxateurs van onroerende zaken, zoals woningen. Er is inmiddels een nationaal register van taxateurs waar taxateurs op staan die voldoen aan de eisen die nationaal aan taxateurs worden gesteld.

Er is inmiddels ook gedragsrecht ontwikkeld waar deze taxateurs aan moeten voldoen en leeft een taxateur het gedragsrecht niet na, dan kan tegen hem of haar een klacht worden ingediend en kan hij of zij tuchtrechtelijk worden aangesproken. Een klacht kan eenvoudig worden ingediend via info@nrvttucht.nl.

De burger krijgt ook meer bescherming tijdens de looptijd van de hypotheek. De wet geeft hem recht op kosteloze informatie en er is voorzien in het beheersen van de kosten bij vervroegde aflossing. Het was gebruikelijk om bij vervroegde aflossing een boete in rekening te brengen. Dat mag nog steeds maar die boete mag niet hoger zijn dan het nadeel dat de hypotheekverstrekker heeft ten gevolge van de vervroegde aflossing. Goed om daar al naar te kijken voor het afsluiten van de hypotheek! De verstrekker wordt ook geacht een grotere mate van tolerantie aan de dag te leggen in geval van achterstallige betaling door de hypotheeknemer. Kon het voorheen zo maar gebeuren dat de verstrekker overging tot openbare verkoop van de woning op een veiling waar opkopers onderling afspraken maakten over de biedingen zodat de eigenaar soms zijn huis kwijt was maar een torenhoge schuld rijker, nu wordt van de hypotheekverstrekker geëist dat hij meer geduld heeft, de hypotheeknemer persoonlijk uitnodigt om te bespreken wat er aan de hand is en hoe dat kan worden opgelost. Meer zorgvuldig omgaan met de consument dus.

Zijn daarmee alle problemen voor de consument opgelost?

Een betere rechtsbescherming is mooi en kan veel ellende voorkomen, maar de consument moet wel zijn eigen verantwoordelijkheid blijven nemen en zich goed laten voorlichten over mogelijkheden, beperkingen en financiële risico’ s. Want je kunt juist ook door een overdosis aan informatie door de bomen het bos niet meer zien.

Laat daarom het kritische oog van notaris behulpzaam zijn.

Recent Posts

Archive

Follow Us

  • Grey Facebook Icon
  • Grey LinkedIn Icon
bottom of page