top of page

Liegende Notaris krijgt de hoofdprijs!

LIEGENDE NOTARIS KRIJGT DE HOOFDPRIJS!

Een klant wendde zich tot een notaris in verband met een levering van een appartement en een splitsing. Gaandeweg het contact ontstond er tussen de verschillende partijen onenigheid over de stemverhouding in de vereniging van eigenaren maar op zeker moment wilde de notaris wel de akte passeren en de zaak afronden. Zijn cliënt was niet akkoord met de door de notaris voorgestelde stemverhouding en diezelfde klant reageerde niet op een uitdrukkelijk verzoek van de notaris om een machtiging te tekenen en voor een bepaalde datum en tijdstip aan de notaris te doen toekomen. Ook dat deed de cliënt niet en toen ging de notaris in de fout. Hij passeerde de akte en vermeldde dat hij door zijn klant gemachtigd was. Dat was niet het geval en die klant maakte dan ook bezwaar. Het kwam tot een gerechtelijke procedure waarbij de notaris vervolgens onder ede verklaarde dat hij de dag waarop de akte passeerde, hij tevoren telefonisch contact had gehad met de klant en dat die hem mondeling gemachtigd had. Uit onderzoek van de telefoongegevens bleek dat er die dag geen telefonisch contact tussen het kantoor en de klant was geweest en dat kon niets anders betekenen dan dat de notaris voor de tweede maal onwaarheid had gesproken. De tuchtrechter vond dat zo ernstig dat de notaris uit het ambt is gezet. Worden we hier blij van ? Ja en nee. Nee omdat een notaris niet alleen van onbesproken gedrag moet zijn maar vooral mag hij de waarheid geen geweld aan doen. Immers wat in de akte van de notaris staat moet waar zijn. Burgers en de overheid moeten van de waarheidsgetrouwheid van een akte van de notaris kunnen uitgaan. Die akte en wat de notaris opschrijft heeft bewijskracht. Dus als er iets in een akte staat dat niet waar is, is dat ernstig. Maar de bewuste notaris ging nog een keer flink in de fout. Hij werd onder ede gehoord en naar het zich laat aanzien is toen ook de waarheid niet gesproken. Dat is meineed, en dat is een ernstig strafbaar feit. Het is een misdrijf waar volgens de wet een maximum straf op staat van maar liefst zes jaar. En als iemand onder ede liegt in een strafzaak, en dat is hier overigens niet het geval, en de verdachte die terecht staat ondervindt daarvan schade, dan kan de meinedige getuige maar liefst maximaal negen jaar gevangenisstraf tegemoet zien. Dat is voorwaar dus geen klein bier! Moeten we blij zijn? Ja omdat het tuchtrecht waar de notaris aan onderworpen is,ertoe kan bijdragen dat notarissen de waarheid geen geweld aan doen. Gebeurt dat toch dan loopt men de kans uit het ambt gezet te worden. Daarnaast, zoals in de hier beschreven zaak, kan de betreffende notaris ook nog strafrechtelijk vervolgd worden. Hij mag dus niet alleen de hoofdprijs in ontvangst nemen, ontzetting uit het ambt van notaris, maar hij kan ook nog tegen een vervolging en een gevangenisstraf aan lopen. De moraal van het verhaal is: de klant moet het volste vertrouwen in de notaris kunnen stellen. Wordt dat vertrouwen beschaamd, dan is er de tuchtrechter en zo nodig de strafrechter die corrigerend optreden. En daar kun je als burger dan wel weer blij van worden.

Recent Posts

Archive

Follow Us

  • Grey Facebook Icon
  • Grey LinkedIn Icon
bottom of page