LANDBOUW

LANDBOUW

 De agrarische sector is voortdurend in beweging. Veel regels zowel nationaal als supranationaal, volgen elkaar in snel tempo op. De agrarisch ondernemer is gediend met duidelijkheid en up to standard kennis om met zijn bedrijf geen risico’s te lopen. Informatie en advies over sectorale regelgeving die grote gevolgen kan hebben voor de bedrijfsvoering maar ook subsidies en fiscale voordelen kunnen voorwerp van advies zijn. Agrarische ondernemers dienen belangrijke maatschappelijke doelen nu zij wezenlijk bijdragen aan de voedselvoorziening. Daarmee kunnen risico’s worden genomen. Mols Notariaat is zich bewust van de beweeglijke omgeving waarin agrarische ondernemers moeten werken en ondernemen. Wij staan u graag terzijde.

 Disclaimer Mols Notariaat B.V. heeft de inhoud met de grootste zorg samengesteld, maar is niet aansprakelijk voor mogelijke onjuistheden opgenomen in de teksten van de website. Door het bezoeken van onze website stem je in met deze disclaimer. De content op de website mag gebruikt worden, wel graag onder vermelding van onze naam.