top of page

LANDBOUW

LANDBOUW

De agrarische sector is voortdurend in beweging. Veel regels zowel nationaal als supranationaal, volgen elkaar in snel tempo op. De agrarisch ondernemer is gediend met duidelijkheid en up to standard kennis om met zijn bedrijf geen risico’s te lopen. Informatie en advies over sectorale regelgeving die grote gevolgen kan hebben voor de bedrijfsvoering maar ook subsidies en fiscale voordelen kunnen voorwerp van advies zijn. Agrarische ondernemers dienen belangrijke maatschappelijke doelen nu zij wezenlijk bijdragen aan de voedselvoorziening. Daarmee kunnen risico’s worden genomen. Mols Notariaat is zich bewust van de beweeglijke omgeving waarin agrarische ondernemers moeten werken en ondernemen. Wij staan u graag terzijde.

bottom of page