September 28, 2017

Minder belasting met het Fonds voor Gemene Rekening

Er zijn niet zo veel burgers die graag belasting betalen ook al hoor je vaak dat wanneer je veel belasting betaalt je ook veel verdiend hebt en dat is natuurlijk ook weer prettig. Maar in de regel willen we zo veel als mogelijk zo min mogelijk belasting betalen. Wel veel profiteren van de verzorgingsstaat maar daar ook weer zo weinig mogelijk aan bijdragen. Dat is nu eenmaal de cultuur waarin we al sinds jaar en dag leven. De wet biedt de burger mogelijkheden om zuinig te zijn met het betalen van belasting ook al wordt dat niet door iedereen op prijs gesteld. Met de lage rente is er des te meer druk om...

September 14, 2017

Integriteit is een van de kernwaarden van het ambt van notaris. De notaris dient integer te zijn en zij mag zelfs niet de schijn tegen hebben dat er sprake zou kunnen zijn van gebrek aan integriteit. In de literatuur wordt onder integriteit ook wel verstaan onbevangenheid, onbedorvenheid, reinheid, onbaatzuchtigheid , onafhankelijkheid en onpartijdigheid

Please reload

 Disclaimer Mols Notariaat B.V. heeft de inhoud met de grootste zorg samengesteld, maar is niet aansprakelijk voor mogelijke onjuistheden opgenomen in de teksten van de website. Door het bezoeken van onze website stem je in met deze disclaimer. De content op de website mag gebruikt worden, wel graag onder vermelding van onze naam.