Handel in erfenissen.

Nalatenschappen ontstaan eenvoudig doordat mensen bij overlijden een vermogen achterlaten dat ze nu eenmaal niet kunnen meenemen.

Dat vermogen, dat verschillende vormen kan aannemen, moet wel op de juiste plek terechtkomen. Dat kan al tijdens het leven geregeld worden en de notaris is dan een van de instanties bij wie je dan terecht kunt. Eigenlijk is de notaris de instantie bij uitstek om zaken met betrekking tot de nalatenschap te regelen.

De notaris is er niet alleen voor opgeleid, hij heeft ook als overheidsdienaar de taak om bij het regelen van de nalatenschap objectief alle in aanmerking komende belangen aan de orde te stellen...

Please reload

 Disclaimer Mols Notariaat B.V. heeft de inhoud met de grootste zorg samengesteld, maar is niet aansprakelijk voor mogelijke onjuistheden opgenomen in de teksten van de website. Door het bezoeken van onze website stem je in met deze disclaimer. De content op de website mag gebruikt worden, wel graag onder vermelding van onze naam.