LIEGENDE NOTARIS KRIJGT DE HOOFDPRIJS!

Een klant wendde zich tot een notaris in verband met een levering van een appartement en een splitsing. Gaandeweg het contact ontstond er tussen de verschillende partijen onenigheid over de stemverhouding in de vereniging van eigenaren maar op zeker moment wilde de notaris wel de akte passeren en de zaak afronden. Zijn cliënt was niet akkoord met de door de notaris voorgestelde stemverhouding en diezelfde klant reageerde niet op een uitdrukkelijk verzoek van de notaris om een machtiging te tekenen en voor een bepaalde datum en tijdstip aan de notaris te doen toekomen. Ook dat deed de cliënt niet en toen ging de not...

Please reload

 Disclaimer Mols Notariaat B.V. heeft de inhoud met de grootste zorg samengesteld, maar is niet aansprakelijk voor mogelijke onjuistheden opgenomen in de teksten van de website. Door het bezoeken van onze website stem je in met deze disclaimer. De content op de website mag gebruikt worden, wel graag onder vermelding van onze naam.