KASSA

Onlangs keek ik naar een uitzending van het programma Kassa. Dat is een programma waar vaak zaken aan de orde worden gesteld waarbij mensen financieel schade hebben geleden omdat de levering van een product dat ze hebben aangeschaft achterwege is gebleven, of omdat het product wel geleverd is maar niet deugde, of omdat een veel te hoge prijs is betaald voor een dienst die aan iemand is verleend.

Het programma besteedde aandacht aan het verschijnsel erfrechtplanners. Dat zijn personen die niet verbonden zijn aan een notariskantoor maar die colporteren met testamenten. Ze komen met andere woorden langs de deur en proberen dan de bewoners ervan te ove...

De Notaris als struikrover.


Zo was het notariaat recent in het nieuws. Sommige notarissen hadden klanten kosten in rekening gebracht die er niet waren. Het ging daarbij om kosten voor inschrijving in het kadaster. Inschrijvingen waren goedkoper dan door de notaris in rekening gebracht. En doorhalen van hypotheken kost geld per doorhaling, maar sommige notarissen verzamelden een aantal doorhalingen en hoefden dan maar een keer de kosten te betalen. Maar de klanten kregen wel allemaal stuk voor stuk de kosten in rekening gebracht. En zo spaarde de
notaris kosten uit maar de klant niet.

De notaris stak vervolgens de opbrengst in eigen zak.
Wat aan kosten w...

DE NOTARIS ZORGT VOOR EEN GOEDE HUWELIJKSE NACHTRUST.

Wie verheugt zich niet op de mooiste dag van het leven?

De huwelijksdag, waarop je mag beloven dat je elkaar trouw blijft tot de dood scheidt.

En dat is in gedachten altijd ver weg, zo we ons op die dag al sterfelijk zouden voelen. Door het huwelijk verbind je je aan elkaar maar er gebeurt volgens de wet nog meer.

Er gebeurt ook iets met goederen en geld, kortom met je spullen. Die wil je graag houden, zeker wanneer er ooit nog eens een einde aan je huwelijk komt, en geloof het of niet, dat gebeurt vaker dan men zou wensen.  

Sinds 1 januari 2018 is er nieuw huwelijksvermogensrecht. Dat regelt de vraag w...

September 28, 2017

Minder belasting met het Fonds voor Gemene Rekening

Er zijn niet zo veel burgers die graag belasting betalen ook al hoor je vaak dat wanneer je veel belasting betaalt je ook veel verdiend hebt en dat is natuurlijk ook weer prettig. Maar in de regel willen we zo veel als mogelijk zo min mogelijk belasting betalen. Wel veel profiteren van de verzorgingsstaat maar daar ook weer zo weinig mogelijk aan bijdragen. Dat is nu eenmaal de cultuur waarin we al sinds jaar en dag leven. De wet biedt de burger mogelijkheden om zuinig te zijn met het betalen van belasting ook al wordt dat niet door iedereen op prijs gesteld. Met de lage rente is er des te meer druk om...

September 14, 2017

Integriteit is een van de kernwaarden van het ambt van notaris. De notaris dient integer te zijn en zij mag zelfs niet de schijn tegen hebben dat er sprake zou kunnen zijn van gebrek aan integriteit. In de literatuur wordt onder integriteit ook wel verstaan onbevangenheid, onbedorvenheid, reinheid, onbaatzuchtigheid , onafhankelijkheid en onpartijdigheid

Handel in erfenissen.

Nalatenschappen ontstaan eenvoudig doordat mensen bij overlijden een vermogen achterlaten dat ze nu eenmaal niet kunnen meenemen.

Dat vermogen, dat verschillende vormen kan aannemen, moet wel op de juiste plek terechtkomen. Dat kan al tijdens het leven geregeld worden en de notaris is dan een van de instanties bij wie je dan terecht kunt. Eigenlijk is de notaris de instantie bij uitstek om zaken met betrekking tot de nalatenschap te regelen.

De notaris is er niet alleen voor opgeleid, hij heeft ook als overheidsdienaar de taak om bij het regelen van de nalatenschap objectief alle in aanmerking komende belangen aan de orde te stellen...

November 4, 2016

DE EUROPESE HYPOTHEEKRICHTLIJN

Europa bemoeit zich volgens sommige burgers te veel met nationale zaken en Brussel zou wat minder naar zich toe moeten halen. Die in de samenleving veel gehoorde klacht gaat er te vaak aan voorbij dat Brussel ook een belangrijke rol kan spelen bij de bescherming van burgers in hun hoedanigheid als consument. Brussel heeft een Richtlijn uitgevaardigd die voor alle lidstaten van de Europese Unie bindend is en die gaat over de versteviging van de positie van de burger als consument, als afnemer van hypotheken. De recent achter ons liggende financiële crisis heeft toch wel aangetoond dat ook op het gebied van hypotheken er nog...

August 24, 2016

HET LEVENSTESTAMENT

Tegenwoordig maken veel mensen een levenstestament op en dat is verstandig. Verstandig om in een levenstestament zaken kunnen worden geregeld op een manier zoals degene die het testament op maakt het graag zou willen voor het geval hij daartoe zelf niet meer in staat is. Hieruit blijkt al dat het levenstestament niet alleen voor ouderen is die aan het einde van hun aardse bestaan zijn aangekomen. Het is een document dat eigenlijk iedereen die verantwoording neemt voor zijn bestaan, zou moeten opmaken. Want de kern van het levenstestament is dat het voorziet in de behartiging van de belangen van degene die daardoor bijvoorbeeld door z...

LIEGENDE NOTARIS KRIJGT DE HOOFDPRIJS!

Een klant wendde zich tot een notaris in verband met een levering van een appartement en een splitsing. Gaandeweg het contact ontstond er tussen de verschillende partijen onenigheid over de stemverhouding in de vereniging van eigenaren maar op zeker moment wilde de notaris wel de akte passeren en de zaak afronden. Zijn cliënt was niet akkoord met de door de notaris voorgestelde stemverhouding en diezelfde klant reageerde niet op een uitdrukkelijk verzoek van de notaris om een machtiging te tekenen en voor een bepaalde datum en tijdstip aan de notaris te doen toekomen. Ook dat deed de cliënt niet en toen ging de not...

Please reload

 Disclaimer Mols Notariaat B.V. heeft de inhoud met de grootste zorg samengesteld, maar is niet aansprakelijk voor mogelijke onjuistheden opgenomen in de teksten van de website. Door het bezoeken van onze website stem je in met deze disclaimer. De content op de website mag gebruikt worden, wel graag onder vermelding van onze naam.